Welsh Government

Beta Rydym wedi ailddatblygu'r gwasanaeth yma – gallech chi adael eich adborth, feindiwch allan mwy neu mynd yn ôl i brif safle Busnes Cymru

Ffeindiwch allan mwy

Mae’r GofrestrRhanddeiliaid wedi’i chreu er mwyn rhoi'r cyfle i chi ddweud wrthym yn unionbeth yr hoffech i ni ymgynghori â chi yn ei gylch. Mae’r gofrestr yn caniatáu ichi ddewis y pynciau sydd o ddiddordeb i chi, ac yna bydd cydweithwyrLlywodraeth Cymru yn gallu cysylltu â chi ynghylch y pynciau hynny.

Rydym yn treialu’rGofrestr Rhanddeiliaid am y flwyddyn gyntaf gyda’r sector Morol aPhysgodfeydd. 

Rydym yn croesawu eichadborth i’n helpu ni i wella’r safle.