Welsh Government

Beta Rydym wedi ailddatblygu'r gwasanaeth yma – gallech chi adael eich adborth, feindiwch allan mwy neu mynd yn ôl i brif safle Busnes Cymru

  • boat sailing through the sea in the sun
    Pam ddylech chi ymuno efo'r Cofrestr Rhanddeiliad

Croeso i'r Gofrestr Rhanddeiliaid

Mae ymgysylltu â’r cyhoedd yn hanfodol er mwyn datblygu a rhedeg gwasanaethau cyhoeddus yn dda.  Mae dulliau cyfathrebu digidol yr 21ain ganrif yn ei gwneud yn haws nag erioed i bobl ymgysylltu â’r llywodraeth.

Drwy ymuno â’r Gofrestr Rhanddeiliaid, gallwch chi ddweud wrthym ni pa bolisïau a gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi, ac fe wnawn ni’n siŵr ein bod yn ymgynghori â chi, ac yn anfon gwybodaeth atoch chi:

Cadwch lygad amdanynt!

Cofrestrwch ar gyfer y gofrestr rhanddeiliaid

Ni fydd yn cymryd mwy na 10 munud i ymuno â'r Gofrestr Rhanddeiliaid


Chwilio drwy'r Gofrestr Rhanddeiliaid

Hidlau ychwanegol

Pam ymuno â’r Gofrestr Rhanddeiliaid?

Fe ymgynghorir â chi a chewch wybodaeth am y pethau sydd o bwys i chi

Rydym yn dymuno ymgysylltu â chi ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi. Efallai eich bod yn fusnes sydd â diddordeb mewn cefnogaeth Llywodraeth Cymru? Neu’n bysgotwr sydd â diddordeb mewn polisïau pysgodfeydd?

Mae'n hawdd

Mae’n hyblyg i’ch anghenion chi

Cydnabod eich gwahanol rolau

Gall unrhyw un gofrestru! 

create_your_listing_0.png

Mae cael eich cynnwys ar y Gofrestr yn hawdd, a dim ond 10 munud mae’n gymryd, fan mwyaf

Keep your listing up to date

Gallwch ddiweddaru eich manylion a’ch dewisiadau unrhyw dro; fe wnawn ni hyd yn oed anfon negeseuon i'ch atgoffa!